Vi er i frivillighetsregisteret

Etter en lang prosess og mye arbeid og ressursbruk med å få på plass endring og godkjenning av nye vedtekter som kunne kvalifisere til

opptak/registrering i frivillighetsregisteret, kom endelig meldingen at søknad var godkjent. Nye regler for registrering av organisasjoner

har tvunget frem en annen organisasjonsform i forhold til tidligere praksis.

Pr. 20.10.13 gjenstår å få omgjort skjøte, slik at lån kan bli godkjent i banken, og den økonomiske situasjonen kan stabiliseres.

Organisasjonen nå er registrert som Nye HetlevikAlliansen, men på folkemunne blir nok navnet som før.

Share Button

Askøybroen

Stille lørdagskveld i Kleppestø.

 bro

Share Button